Anti Corona maatregelen.

 

Anti Corona maatregelen.

 

Ook ons koor heeft te maken met covid-19 maatregelen. Wij zijn genoodzaakt geweest onze koorrepetities te onderbreken. 1 Juni j.l. zijn we weer gaan repeteren, van 19.30 u tot uiterlijk 21.00 u, voorlopig in de St. Josephkerk. Wij zijn nu op zoek naar een voorlopig vaste repetitie ruimte, ingaande november. We zullen nl. lange tijd niet in de Rozenstraat kunnen repeteren, en in de koorruimte in de Aloysiuskerk is het moeilijk om de covidmaatregelen te handhaven. Wij moeten zorgen voor ruime afstand tussen zangers en goede ventilatie.

Onze Augustinus parochie is, met alle overige Utrechtse parochies, samengevoegd tot de Sint Martinusparochie.
De geloofsgemeenschap van de Augustinuskerk houdt vooralsnog maandelijks een eredienst in de St. Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 4.
Deze erediensten worden ondersteund door ons koor. Daarnaast ondersteunt ons koor de erediensten in de Rafaelkerk op de Lichtenberchdreef 4, en de Catharinakathedraal op de Lange Nieuwstraat 36.

In de agenda kunt u zien welke vieringen gepland zijn.

St Aloysiuskerk Utrecht